STEMCENTRUM MAASTRICHT

De professionals van Stemcentrum Maastricht begeleiden u bij uw hulpvraag naar verdieping van de stemmogelijkheden in spreken en zingen.

STEMCOACHing

De inhoud van het stemcoachingstraject wordt aan de hand van je specifieke vragen en wensen opgesteld. Je kunt vragen hebben over een onderdeel van je stemgedrag, bijvoorbeeld het vrij kunnen gebruiken van je ademtechnieken bij hoog zingen. Maar je kunt ook vragen hebben op het gebied van stemexpressie, podiumsituatie's of wensen hebben op je zoektocht naar een eigen, vrij stemgeluid.

Afhankelijk van wat bij je past, wordt vervolgens de inhoud van de stemvorming bepaald. Die kan meer stemtechnisch gericht zijn of meer ontstaan vanuit lichaamsgericht werken.

LOGOPEDIE

Nogal wat beroepssprekers en zangers krijgen in hun loopbaan te maken met stemklachten. De logopediste in het stemcentrum richt zich op het verlenen van hulp indien stemgeven problematisch is.

In het belang van de logopedische begeleiding is het uitermate belangrijk dat een KNO - arts, middels een laryngostroboscopisch onderzoek het golf - en trillingspatroon van de stemplooien bekijkt. De logopediste zal, middels observatie van de houding, adem, stem, articulatie en een aantal metingen, inzicht krijgen in het stemgedrag van de client.

WORKSHOPS

Stemcentrum Maastricht begeleidt diverse koren met workshops. Op die avonden of middagen worden verschillende disciplines behandeld waaraan een koor behoefte heeft.

Dat kan enerzijds ontspanning zijn maar net zo goed een stukje choreografie. Stemcentrum Maastricht werkt hiervoor samen met een team van mensen die elk een eigen specialisme hebben.