WERKWIJZE

Via de huisarts of specialist kunt u doorverwezen worden naar het Stemcentrum Maastricht. De praktijk is geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en levert logopedische zorg op verwijzing. Dit houdt in dat de praktijk toegankelijk is voor alle cliënten/patiënten en niet gebonden is aan bepaalde zorgverzekeraars. U dient bij de eerste afspraak (intake) de verwijsbrief mee te nemen.


Vergoedingen en eigen bijdrage

Onze kosten vallen onder ‘basispakketzorg’. Dit betekent dat uw verzekeraar de kosten bij u in rekening brengt tot aan de grens van uw eigen risico. Als u uw eigen risico niet veranderd heeft, zal dat €385,00 bedragen. Is uw eigen risico nog niet helemaal verbruikt, dan betaalt u zelf de kosten tot het eigen risico op is. Dit geldt voor alle logopedische zorg voor volwassenen. Is uw eigen risico al helemaal verbruikt, dan vergoedt de zorgverzekeraar 50% - 75% van de rekening bij een naturapolis, en 100% van de rekening bij de meeste restitutiepolissen. U krijgt van de logopedische sessies een factuur die rechtstreeks betaald dient te worden aan de logopedist. U kunt deze factuur vervolgens declareren bij uw zorgverzekering. Neem contact op met uw zorgverzekeraar of raadpleeg uw polis voor meer informatie omtrent uw vergoeding.

Een afspraak afzeggen
Wilt u een afspraak afzeggen, neem dan zo snel als mogelijk contact met ons op via onderstaande telefoonnummers.
  • Joyce: 06-22073362
  • Hellen: 06-44948133
Op uw plek kan mogelijk nog iemand anders geholpen worden. We gaan ervan uit dat u minstens 24 uur van te voren de afspraak af kan zeggen, mits er geen sprake is van plotse overmacht. Niet afgezegde én niet nagekomen afspraken worden bij u in rekening gebracht.