LOGOPEDIE

logopedie

Adem

Klachten rondom de adem, zoals bijvoorbeeld een dysfunctioneel adempatroon of (chronische) hyperventilatie kunnen worden behandeld. Om te spreken en/of te zingen hebben we onze adem op een bepaalde manier nodig. De adem is de aandrijving van het stemgeluid. Om dit aspect te optimaliseren kunnen diverse technieken en oefeningen worden aangeboden. Daarnaast maakt het aspect "adem" ook deel uit van de lichaamsgerichte therapie.

Stem

Beroepssprekers en zangers kunnen stemklachten krijgen. De logopediste zal middels observatie en onderzoek van de lichaamshouding, het adempatroon, het stemgedrag en de manier van articuleren, inzicht krijgen in het stemprobleem van de client. In het belang van de logopedische begeleiding is het soms gewenst dat een KNO-arts/Laryngoloog, middels een laryngostroboscopisch onderzoek, de sluiting en het golf - en trillingspatroon van de stemplooien bekijkt.

De stem is het meest persoonlijke expressiemiddel van de mens. Iedere stem klinkt anders en is uniek. Bij het bepalen van de therapiedoelen wordt rekening gehouden met de individuele mogelijkheden en wensen. Er wordt gestreeft naar een vrije en gezonde stemklank waardoor de stembelastbaarheid zal verbeteren.

In de logopedische behandeling wordt rekening gehouden met wat de cli├źnt nodig heeft. Er kan gewerkt worden aan lichaamsbewustzijn, houding, adem, stemvorming, boventoonversterking (resonans) en articulatie. Indien nodig kan een te hoge spierspanning in de hals, nek en schouders middels larynxmanipulatie behandeld worden.

Slikken

Ten gevolge van diverse oorzaken kunt u problemen ervaren met het slikken van pillen, dranken of voedsel. Soms zijn er problemen met de passage van het voedsel waardoor het vaker blijft hangen in de keelholte. Ook kan er sprake zijn van frequent verslikken waardoor er veel gehoest wordt tijdens of vlak na het drinken en/of eten.

In het belang van de logopedische begeleiding is het soms gewenst dat een KNO-arts, middels een laryngologisch onderzoek de slikfysiologie bekijkt. De logopediste kan vervolgens werken aan revalidatie- en/of compensatietrategie├źn die het slikken kunnen verbeteren.