LOGOPEDIE

logopedie

STEM

Nogal wat beroepssprekers en zangers krijgen in hun loopbaan te maken met stemklachten. In het belang van de logopedische begeleiding is het uitermate belangrijk dat een KNO-arts, middels een laryngostroboscopisch onderzoek het golf - en trillingspatroon van de stemplooien bekijkt. De logopediste zal, middels observatie en onderzoek van de houding, adem, stem, articulatie en een aantal metingen, inzicht krijgen in het stemgedrag van de client.

Omdat de stem het meest kenmerkende expressiemiddel van de mens is, wordt er bij het bepalen van de therapiedoelen gekeken naar iemands persoonlijke stem en de beheersing over de structuren die garant staan voor gezond stemgeven.

Tijdens de logopedische behandelingen zal er gewerkt worden aan houding, adem, stemvorming, resonansopbouw en articulatie. Indien nodig kunnen de spieren in de hals, nek en schouders middels larynxmanipulatie behandeld worden.

SLIKKEN

Ten gevolge van diverse oorzaken kunt u problemen ervaren met het slikken van pillen, dranken of voedsel. In het belang van de logopedische begeleiding is het gewenst dat een KNO-arts, middels een laryngologisch onderzoek de slikfysiologie bekijkt. De logopediste kan vervolgens werken aan revalidatie- en/of compensatietrategie├źn die het slikken kunnen verbeteren.