STEMCOACHING

stemcoaching

Specifieke vraag en wens

De inhoud van het stemcoachingstraject wordt aan de hand van je specifieke vragen en wensen opgesteld. Je kunt vragen hebben over een onderdeel van je stemgedrag, bijvoorbeeld het gebruik van je ademtechniek bij hoog zingen. Maar je kunt ook vragen hebben op het gebied van de expressie van je stem of de verstaanbaarheid van je spraak. Misschien wil je leren om beter te presenteren of beter om te gaan met bepaalde podiumsituatie's of heb je wensen met betrekking tot je zoektocht naar een eigen en meer vrij stemgeluid.

Afhankelijk van wat je wil leren en wat bij je past, wordt de inhoud en de werkvorm van de stemcoaching bepaald. Deze kan meer stemtechnisch gericht zijn of meer ontstaan vanuit lichaamsgericht werken.

Stemtechnieken

Bij (zang)stemtechnisch werken kan bijvoorbeeld het voller en draagkrachtiger laten klinken van je stem aan bod komen. Ook kan gewerkt worden aan het verandwoord gebruik van stylistische kenmerken in de zangstem als een kraak in de inzet of een "rouw randje". Om de stem en/of de stemregisters meer verfijnd te kunnen aansturen ten behoefte van een bepaalde zangstijl, is inzicht en kennis over de eigen stemmogelijkheden noodzakelijk. We gaan op zoek naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van je stem als instrument. Met behulp van oefeningen uit verschillende stemmethodieken, eventueel aangevuld met strottenhoofdmassage (laryxmanipulatie), zal de economisch basisfonatie aangeleerd worden. Deze fonatiewijze is het vertrekpunt voor meer specifieke stemsturingen.

Lichaamswerk en vrije klank

Dit is de zoektocht naar het eigen, unieke vrije geluid. Dit kan inspirerend werken in een pesoonlijke groei evenals het bevorderen van economisch spreken en zingen. Vanuit lichaamsbewustzijn, beweging, vrije adembeweging, ervaar je dat je stem vrijuit kan klinken. Je bent volledig met de aandacht bij je lichaam en klank. Door de klank te voelen en te horen kun je jouw stemklank uitbreiden. De trillingen van de stem raken je gevoel. Je krijgt ruimte. Het laten klinken van je stem wordt zo de meest pure vorm van stemexpressie.

Je kunt op eigen initiatief contact opnemen met de stemcoaches van Stemcentrum Maastricht.