LOGOPEDIE

logopedie

Nogal wat beroepssprekers en zangers krijgen in hun loopbaan te maken met stemklachten. De logopediste in het stemcentrum richt zich op het verlenen van hulp indien stemgeven problematisch is.

In het belang van de logopedische begeleiding is het uitermate belangrijk dat een KNO - arts, middels een laryngostroboscopisch onderzoek het golf - en trillingspatroon van de stemplooien bekijkt. De logopediste zal, middels observatie van de houding, adem, stem, articulatie en een aantal metingen, inzicht krijgen in het stemgedrag van de client.

Omdat de stem het meest kenmerkende expressiemiddel van de mens is, wordt er bij het bepalen van de therapiedoelen gekeken naar iemands persoonlijke stem en de beheersing over de structuren die garant staan voor gezond stemgeven.

Tijdens de logopedische behandelingen zal er gewerkt worden aan houding, adem, stemvorming, resonansopbouw en articulatie. Indien nodig kunnen de spieren in nek, schouders en hals, middels een laryxmanipulatie ontspannen worden.

Via de huisarts of specialist kunt u doorverwezen worden naar de logopediste. De kosten voor de logopedische behandelingen worden vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Kijk bij uw eigen zorgverzekeraar voor de dekking binnen uw polis.