STEMCOACHING

stemcoaching

Specifieke vraag en wens

De inhoud van het stemcoachingstraject wordt aan de hand van je specifieke vragen en wensen opgesteld. Je kunt vragen hebben over een klein onderdeel van je stemgedrag, bijvoorbeeld het vrij kunnen gebruiken van je ademtechnieken bij hoog zingen. Maar je kunt ook vragen hebben op het gebied van stemexpressie's, podiumsituatie's of wensen hebben op je zoektocht naar een eigen, vrij stemgeluid.

Afhankelijk van wat bij je past, wordt vervolgens de inhoud van de stemvorming bepaald. Die kan meer stemtechnisch gericht zijn of meer ontstaan vanuit lichaamsgericht werken.

Stemtechnieken

Bij stemtechnisch werken, zullen aspecten als bijvoorbeeld, het voller en draagkrachtiger klinken van het stemgeluid of verantwoord kraken in een steminzet, centraal staan.          Om de stem meer verfijnd te kunnen aansturen, is inzicht krijgen in de eigen stem- mogelijkheden een noodzakelijk iets. We gaan op zoek naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van je stem als instrument. Met behulp van totale stemmethodieken, fysiologisch gerichte oefeningen ( zoals het sluiten van stemplooien en het stemgeven in het borstregister ) en strottenhoofdmassage ( laryxmanipulatie ) zal de economisch basisfonatie aangeleerd worden. Deze fonatiewijze is het vertrekpunt voor meer ingewikkelde stemsturingen.

Lichaamswerk en vrije klank

Dit is de zoektocht naar het eigen, unieke vrije geluid. Dit kan inspirerend werken in een pesoonlijke groei evenals het bevorderen van economisch spreken en zingen. Vanuit lichaamsbewustzijn, beweging, vrije adembeweging, ervaar je dat je stem vrijuit kan klinken. Je bent volledig met de aandacht bij je lichaam en klank. Door de klank te voelen en te horen kun je jouw stemklank uitbreiden. De trillingen van de stem raken je gevoel.    Je krijgt ruimte. Het laten klinken van je stem wordt zo de meest pure vorm van stemexpressie.

Je kunt op eigen initiatief contact opnemen met de stemcoaches van Stemcentrum Maastricht.