Joyce Uiterwijk Winkel

Joyce uiterwijk winkel

We spreken en zingen vanuit bepaalde techniek-patronen. Hierdoor kunnen beperkingen in belastings- en ontwikkelingsmogelijkheden van de stem ontstaan. Het ontwikkelen van je, eigen vrije, technieken, passend bij je stem, stellen je in staat om je stem te beheersen in o.a. klankvorming, klankprojectie, steminzet en stemafloop. Pas daarna kun je een stem naar verschillende stemexpressies of zangstijlen kleuren of meer belasten.

Fascinerend vind ik de zoektocht naar het eigen unieke geluid, waarmee een zanger / acteur laat horen wie hij is danwel hoe hij zich voelt.     Door volledig met je aandacht bij de klank te zijn, je lichaam als klankkast te gebruiken, ontwikkelen zich nieuwe klankmogelijkheden. In mijn stemwerk breng ik lichaamsbewustzijn, beweging, adem en stem met elkaar in contact waardoor het, eigen vrije, geluid ontstaat.

Ook bestaat de mogelijkheid om ondersteuning in je optredens, feedback in je zangers / acteursbestaan te krijgen.

Joyce Uiterwijk Winkel ( 1958 ) is als logopedist te Nijmegen afgestudeerd. Haar stemexpertise heeft zij opgebouwd door het volgen van vele ( inter ) nationale na- en bijscholing. Sinds 1987 werkt zij als logopedist in het Academisch Ziekenhuis Maastricht.

Voor meer info kun je mailen naar joyce@stemcentrummaastricht.nl of 06 22 07 33 62.